Fără violență în școală!

proiect din cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T.

Activitățile din cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T. de la Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea au avut ca scop principal identificarea și prevenirea situațiilor conflictuale în mediul școlar și modalitățile de soluționare pașnică, dezvoltarea simțului corectitudinii, al respectării regulior, normelor de conduită civilizată, analiza cauzelor și efectelor actelor violente.

Uniți împotriva violenței! a fost o prezentare a tipurilor de acte violente, cauzele producerii lor, analiza unor situații concrete. Elevii au stabilit că situațille conflictuale se pot preveni prin judecarea cu calm, respect reciproc, autocontrol, evitarea amenințărilor, țipetelor și jignirilor. Reprezentantul Postului de Poliție prezent la activitate a explicat importanța unui comportament civilizat în relațiile interumane.

Doamna consilier școlar i-a introdus elevii într-o atmosferă emoțională și i-a rugat să facă un exercițiu de imaginație și să răspundă la întrebările: Ce culoare credeți că are pacea? Dar violența? Ce sunet au? Desenați chipul violenței! Care sunt mesajele lor atunci când observă o conduită necivilizată? În concluzie, elevii au fost de acord că lumea are nevoie de atitudine calmă, liniștită, toți ne dorim copii care zâmbesc și care aduc zâmbete, care se simt în siguranță în mediul școlar, care au preocupări diverse: fac sport, citesc, scriu, pictează, cântă, își fac prieteni și devin oameni civilizați, responsabili.

Mesagerii păcii a fost activitatea prin care elevii claselor primare au realizat și purtat ecusoane reprezentând porumbei albi- simbolul păcii. Scopul acestei acțiuni a fost acela de a sensibiliza. Uniți pot lupta pentru idealurile lor de pace, liniște, înțelegere, iar pentru aceasta trebuie să le transmită tuturor aceste gânduri. Au împărțit pliante cu mesaje împotriva actelor de violență și au întărit ideea că nu prin conflict se vor rezolva problemele, ci prin comunicare, respect, autocontrol.

Ultima parte a proiectului a constat în realizarea unui concurs de sloganuri- Mesajul meu de pace- desfășurat la nivelul școlii. Elevii și-au propus să realizeze planșe cu îndemnurile lor pentru o lume mai bună, fără conflicte violente.

Când copacul este mic, grădinarul îl îndreaptă încotro pofteşte; dar nu mai reuşeşte să-i îndrepte arcuirile şi îndoiturile atunci când a crescut.

fara v1 fara v2 fara v3 fara v4 fara v6 fara v7 fara v9

Mijloacele de transport

Elevii din clasele pregatitoare-IV au desfășurat activități teoretice și practice de aplicare a regulior de circulație:
Mijlocele de transport- prezentare PPT,
Să ne comportam corect în mijlocele de transport- dialog, concurs,
Mijlocul de transport preferat este…- fișe de colorat.
Jocul i-a ajutat pe elevi să înțeleagă importanța respectării regulilor atunci când se deplasează în spațiul public, cunoașterea și aplicarea acestor conduite, și-au format și dezvoltat comportamentul unei persoane responsabile și civilizate.

Mijloacele de transport 1 Mijloacele de transport 2 Mijloacele de transport 3 Mijloacele de transport 4

Poveștile Unirii

Ziua Unirii a fost sărbătorită în unitatea noastră școlară prin proiectul Poveștile Unirii care a cuprins activitățile:
Mari personalităţi ale istoriei: 1859
Simboluri ale Unirii
În cadrul primei activităţi, cadrele didactice coordonatoare au realizat, cu ajutorul grupului-ţintă 45 elevi din clasele VI-VIII), un blazon care să cuprindă informaţii despre patru mari personalităţi (Al. I. Cuza, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Negri) implicate în evenimentele care au dus la formarea statului român. Elevii din grupul-țintă au selectat informații din diferite surse în vederea realizării completării unei fișe de lucru și a unui panou intitulat Personalitățile Unirii.
A doua activitate a avut drept principal obiectiv diseminarea informaţiei istorice la nivelul unităţii şcolare. Pe baza unei fișe de lucru elevii din grupul-ţintă au selectat informaţii în vederea identificării principalelor momente care au dus la constituirea României Moderne, au asociat aceste informații cu imagini reprezentative. Activitatea s-a finalizat prin realizarea produsului final Personalitățile Unirii.

Cuza 1 Cuza 2 Cuza 3 Cuza 4 Cuza 5 Cuza 6 Cuza 7 Cuza 8

România mare, povestea unui ideal

Zilele Unirii au fost marcate la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Marginea prin proiectul România mare, povestea unui ideal.
Proiectul,desfăşurat la nivelul unui grup-ţintă de 40 de elevi din Clasele Pregătitoare-I, respectiv V-VIII, în parteneriat cu Asociaţia Părinţilor cu Iniţiativă Marginea, s-a desfăşurat pe parcursul a două zile şi a cuprins activităţile:
* Bucovina, plai de dor
* Unirea, povestea unui ideal
În cadrul primei activităţi, elevi din clasele a VII-VIII au selectat imagini şi informaţii despre Bucovina, zonă definită din punct de vedere geografic, turistic, tradiţional.
Imaginile şi informaţiile au fost prezentate elevilor din clasele pregătitoare- I, cele două grupuri-ţintă colaborând la realizarea produsul final Bucovina, plai de dor. A doua activitate a constat în realizarea unui panou de diseminare a informaţiei istorice la nivelul unităţii şcolare. Elevii din grupul-ţintă au selectat imagini şi informaţii din diferite surse şi au conceput un panou care să prezinte evoluţia statală a românilor spre unitatea naţională, personalităţile marcante ale drumului spre 1 Decembrie 1918.
Cele două activităţi s-au desfăşurat sub semnul sărbătorii, a celebrării portului tradiţional bucovinean şi a marilor momente ale devenirii noastre naţionale, astfel încât la sfârşitul proiectului să putem rosti din toată inima La mulţi ani, România! La mulţi ani, Bucovina!

Rom mare 1 Rom mare 4 Rom mare2 Rom mare3 Rom mare5 Rom mare6 Rom mare7

Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie-prietenii celor care îi respectă!

Proiectul a cuprins 3 activități:
Indicatoarele rutiere-prietene de nădejde a fost o prezentare power-point a unor indicatoare rutiere și importanța lor.
Agentul de circulaţie-prieten sau duşman? a constat într- o dezbate cu reprezentatul Poliției pe marginea materialului PPT prezentat;
Să circulăm corect! a fost un concurs realizat pe clase.
Elevii au demonstrat spirit de competiție și cooperare, abilități de identificare a indicatoarelor rutiere.

 

Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie1 Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie2 Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie3 Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie4 Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie5 Indicatoarele rutire şi agentul de circulaţie6

Săptămânii Educației Globale

Din dorința de a conviețui pașnic în diversitatea acestei lumii, în cadrul Săptămânii Educației Globale, la Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea s-au desfășurat două proiecte educaționale care au abordat teme din domeniul educației interculturale și cel al educației pentru pace și soluționarea conflictelor: Diferiți, dar la fel! și Copiii lumii doresc pace!
Elevii din CP-VIII au abordat concepte și valori ca: respect, libertate, dreptate, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi dezvoltarea unor atitudini de autorespect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială, formându-și abilități sociale, asertive.
Astfel, ei au urmărit prezentări power-point cu privire la multiculturalitate Diversitatea lumii în care trăim!, s-au familiarizat cu cât mai multe aspecte specifice diferitelor culturi mondiale. Călătorim în jurul lumii i-a ajutat să înțeleagă mai bine diversitatea lumii în care trăim și necesitatea înțelegerii reciproce.
Copiii știu că nimeni nu este mai presus de nimeni și fiecare persoană din aceasta lume trebuie tratată ca fiind egală, indiferent de diferențele aparente sau nu. Așa da, așa nu!, Diferiți, dar egali! au fost activitățile prin care copiii și-au exteriorizat propriile emoții, sentimente, trăiri în legătură cu toleranța, acceptarea varietății culturii oamenilor de pe întreg mapamondul realizând afișe, panouri cuprinzând mesaje proprii, modele de comportament civilizat în spiritul valorilor estetice și morale.

Copiii lumii doresc pace! a fost proiectul care și-a propus să trateze probleme globale precum: nevoia de pace, toleranță, comunicare și abordarea constructivă a problemelor și soluționarea pașnică a conflictelor. Pacea prin scrisori i-a introdus pe elevi în perspectiva găsirii unor soluții a problemelor conflictelor mondiale, astfel au creat scrisori adresate unor autorități mondiale precum UNICEF, Parlamentul European, ONU pentru instaurarea unei lumi durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii.
Elevii au realizat afișul Împreună pentru o luma mai bună! , pliantul Copiii lumii doresc pace! , dar și creații literare și plastice O lume a păcii, o lume mai bună! exprimându-și gândurile în ceea ce privește problemele mondiale de pace, dezarmare, respect, înțelegere, soluționarea conflictelor, îmbunătățirea relațiilor dintre oameni.
Copiii au conștientizat locul și rolul lor activ în dezbaterea problemelor globale, rolul personal în calitate de cetățean al lumii, implicarea în a lua măsuri pentru a face lumea un loc durabil și favorabil, capacitatea și responsabilitatea propriilor acțiuni și că Pacea e capodopera raţiunii. (J. Muller)

ed globala1btybtyed globala7ed globala8btybtybtybtybtybty

Obiceiuri nesănătoase

La Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea a fost marcată, pe data de 16 noiembrie 2017, Ziua Națională fără tutun printr-o serie de activități. Elevii au urmărit o prezentare power point, apoi a avut loc o dezbatere în legătură cu acele cauze care duc la utilizarea acestui obicei mai ales în rândul adolescenților, dar nu numai, dar și efectele periculoase. La fel de nocive si toxice cu rezultate distrugatoare sunt consumul de alcool și droguri. Dorința de a epata, curiozitatea, izolarea, neputința de a face față unor obstacole din viață, imitarea adulților pot fi cauze devastatoare.
Necesitatea alarmării este imperativă. Astfel, elevii au realizat un afiș cuprinzand sloganuri împotriva folosirii obiceiurilor nesănătoase, “Sloganul meu împotriva viciilor”: Pro-viață, Nu-viciilor, Aleg viața, Ai grijă de sănătatea ta!

btybtybtybty

Ziua Internaţională a Toleranţei

Ziua Internaţională a Toleranţei a fost marcată la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea prin proiectul Valori care schimbă lumea.
Proiectul, desfăşurat la nivelul unui grup-ţintă de 50 de elevi din clasele IV şi VII-VIII, a cuprins activităţile:
Despre toleranţă în imagini şi cuvinte
Cuvintele-cheie ale toleranţei
Valori care schimbă lumea – toleranţa
Prima activitate s-a adresat elevilor claselor a IV a şi şi-a propus abordarea noţiunii de toleranţă în conformitate cu particularităţile de vârstă ale grupului-ţintă. Pe baza unui material PowerPoint prezentat de cadrele didactice coordonatoare, elevii din grupul-ţintă au descoperit informaţii despre opinii şi diversitatea lor, despre stereotipuri şi prejudecăţi, au definit noţiunea de toleranţă şi au identificat modul de comportare a unei persoane tolerante. Activitatea s-a finalizat prin realizarea panoului Despre toleranţă în imagini şi cuvinte.
Activitatea Cuvintele-cheie ale toleranţei a avut drept obiectiv principal definirea conceptului de toleranţă prin intermediul unor cuvinte-cheie. Grupul-ţintă, format din elevi din clasele VII-VIII, au identificat aceşti termeni pe baza unui text la prima vedere, au fost invitaţi să răspundă la întrebarea Crezi că eşti o persoană tolerantă? şi să argumenteze răspunsul. Cuvintele-cheie identificate de elevi, definirea conceptului de comportament tolerant au alcătuit produsul final, panoul cu titlul Cuvintele-cheie ale toleranţei.
A treia activitate a proiectului dedicat Zilei Internaţionale a Toleranţei şi-a propus să definească această noţiune din perspectiva unor personalităţi ale istoriei universale. Elevii din grupul-ţintă, organizaţi în şase grupuri de lucru, au fost invitaţi să aleagă câte un citat pe tema dată, să selecteze informaţii despre personalitatea căreia îi aparţine citatul şi să completeze o fişă biografică. Activitatea s-a finalizat prin realizarea panoului Valori care schimbă lumea – toleranţa.

valori1 valori2 valori4 valori5 valori6

Târgul Toamnei

Ziua de 5 noiembrie 2018 a fost marcată de un eveniment deosebit la Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea: Târgul Toamnei. Asociația Părinților cu Inițiativă Marginea a propus această acțiune ca o necesitate a întâlnirii membrilor comunității într-un cadru nonformal. Astfel, părinții au expus spre vânzare produse tradiționale locale, iar sumele de bani adunate au fost gestionate și distribuite de către Asociația Părinților cu Inițiativă Marginea spre rezolvarea unui caz social, sprijin financiar acordat unui elev cu probleme de sănătate. Scopul principal al evenimentului a fost acela de a stabili și dezvolta relații de colaborare și comunicare, respect reciproc între membrii comunității și importanța dezvoltării parteneriatului școală-familie. Părinții au reacționat pozitiv la această invitație a Asociației de părinți prin prezență numeroasă, iar domnii primar și viceprimar ai localității Marginea și-au arătat sprijinul cu privire la orice inițiativă de acest fel.

btybtybtybtybtybtybtybty

5 octombrie-Ziua Educație

Pornind de la cuvintele lui Ray LeBlond: “Dacă ești atent , poți învăța câte ceva nou în fiecare zi.” , pe 5 octombrie 2017, Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea a marcat Ziua Internațională a Educației prin mai multe activități atractive: 5 octombrieZiua Educație, prezentarea unor informații PPT prin care elevii au descoperit semnificația și importanța zilei, au citit proverbe și au descoperit citate despre educație.

Ai carte, ai parte! a constat într-o vizită la biblioteca școlii, copiii conștientizând faptul că nu este de ajuns să ai o bilbiotecă dotată cu multe cărți, este important să le citești, să descoperi realități magice, personaje cu care te poți identifica.

Pe aripi de muzică elevii au avut audiții muzicale despre învățător. Vizionarea unor filme în cadrul proiectului Școala de ieri, școala de astăzi, Trecut și prezent în educație, Educația de ieri, educația de azi (clasele V-VIII), Amintiri din copilărie (clasele din învățămăntul primar) le-a dat prilejul elevilor să găsească asemănări și deosebiri între viața elevilor din acea vreme și cea de azi.

Atelier de creație pentru… educație, Un om educat este … Educația este… Cartea educației au fost work-shopuri realizate la nivel de clasă. Cu acest prilej, școlarii au definit calitățile/însușirile pe care le-au asociat cu o persoană pe care o consideră educată, au găsit cele mai simple și uzuale căi pentru a putea fi un om educat, au realizat diverse postere (Bunele maniere, Copacul educației), panouri, creații literare și plastice. Elevii au dat dovadă de creativitate, inventivitate și originalitate în cadrul activităților și au conștientizat importanța comportamentului civilizat în relațiile interumane.

Z educatiei 1 Z educatiei 2 Z educatiei 3 Z educatiei 4 Z educatiei 5 Z educatiei 6 Z educatiei 7 Z educatiei 8

bty