Informatii pentru parinti

Evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii la clasa pregătitoare şi la clasa I se va desfăşura în zilele de lucru, în perioada 2 – 19 aprilie 2015 între orele 10-18 la  Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, str. Nicu Gane, nr. 4:      Responsabil: Botic. N. , tel. 0744137479

Persoanele de contact: 

Director, Prof. Moldovan Elena : 0725 227002
Secretar, Hapciuc Ancuţa : 0725 227001

Şcoala Gimnaziala Nr. 2 Marginea, judetul Suceava, a luat fiinţă la data de 14.XI.1937, fiind formată dintr-un local cu 4 săli de clasă, sala profesorilor şi o cameră unde locuia directorul şcolii (actualul corp B – „Şcoala veche”). Şcoala a funcţionat la început cu un număr de 82 de elevi, ca şcoală primară de 4 clase, până în anul 1959. Din acest an s-a trecut la 7 clase, elevii frecventând cursurile în două schimburi.

În timp, odată cu creşterea numărului de locuitori ai comunei, a crescut şi numărul copiilor, fiind nevoie de o nouă clădire, care s-a construit în anul 1974 (actualul corp A – „Şcoala nouă”). Începând din anul 1975, şcoala funcţionează cu clasele I-X până în anul 1989, după care a funcţionat numai cu clasele I-VIII, până în prezent.

Şcoala dispune de 10 săli de clasă, în care sunt amenajate şi cabinete pe specialităţi, un laborator de informatică dotat cu o reţea de 25 de calculatoare, un server şi o imprimantă multifuncţională, o sala de sport, o bibliotecă, grup sanitar. De asemenea, şcoala noastră dispune de aparatură modernă: 2 laptopuri, 2 videoproiectoare, calculatoare, xerox, aparatură la care are acces întregul personal didactic si nedidactic al scolii.

În anul şcolar 2011/2012, unitatea noastră şcolară a funcţionat cu un nr. de 15 clase care au totalizat 340 elevi şi un nr. de 22 cadre didactice din care 7 învăţători şi 15 profesori, toate cadrele fiind calificate.

88 % din cadre didactice sunt titulare. Din cele 22 de cadre didactice care funcţionează la şcoala noastră 12 au obţinut gradul didactic I, iar 4  au obţinut gradul didactic II. Colectivul de cadre didactice este format din oameni foarte bine pregatiti profesional, serioşi, muncitori, perseverenţi în tot ceea ce fac, dornici de autoperfecţionare şi de a îmbina metodele tradiţionale cu cele noi, interactive de predare-învăţare-evaluare.

Profesionalismul cadrelor didactice se reflectă în rezultatele la învăţătură ale elevilor, în număr de 340 (155 elevi în învăţământul primar, 185 elevi în învăţământul gimnazial), promovabilitatea în anul şcolar 2011 / 2012 fiind de 98 % după cum urmează:

– învăţământ primar           100 %

– învăţământ gimnazial        97 %

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie fructuoasa, permanentă între părinţi şi cadre didactice, între cadrele didactice, precum şi între cadrele didactice şi echipa managerială. Existenţa unui număr mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile naţionale şi internaţionale  demonstrează implicarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare.

Activităţile extraşcolare desfasurate in scoala au urmărit să formeze la elevi spiritul civic, să le dezvolte creativitatea, oferindu-le un ambient stimulativ şi recreativ, în acelaşi timp.

Participarea la simpozioane, la concursuri naţionale de creaţie artistico-plastică cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale precum şi în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene cu obţinerea unor premii şi menţiuni au adus prestigiu şcolii şi au făcut ca numele acesteia să fie cunoscut.

Orarul scolii noastre:
Invatamant primar: 8,00- 11,40
Invatamant primar: 12,00- 18,00

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2015-2016 

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

Oferta educationala

OFERTA EDUCAȚIONALĂ IN ANUL ȘCOLAR 2014-2015

oferta educaţională 2014-2015